Таны аюулгүй байдал нь баталгаажсан манай дэвшилтэт залилан-урьдчилан сэргийлэх систем юм

Таны зурвас, холбоо барих хаяг, гүйлгээний найдвартай гарт байгаа

Мөн, та хүлээн авах яаралтай дэмжлэг үзүүлэх нь манай Харилцагчийн Тусламж, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглах үйлчилгээ юм

About