BBC — Нийслэл — Яагаад сая сая Хятад эрэгтэй оршин сууж байгаа ганц

Бнхау-д байдаг нэр гэрлээгүй эрэгтэй нь дээр. Sheng нан, утга үлдсэн эрэгтэй хараахан олж эхнэр нь, монгол улс өсөн нэмэгдэж буй хүйсийн ялгаа, энэ бол том асуудал. Хятад улс олон сая илүү эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг бодвол, hangover улс орны нэг хүүхэд бодлогын байсан бөгөөд хүчингүй, хэдийгээр түүний нөлөө нь сүүлийн хэдэн арван жилд илүү. Жендерийн тэнцвэргүй байдал нь гаргах хэцүү олон хүмүүс олохын тулд түнш, ялгаа нь магадлалтай том байлгах. Өөр, өөрийн s тооцоолсон байх болно сая илүү эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг бодвол түнш хайж байна. Түүний ном, хүн ам Зүйн Ирээдүй, Ану-ын улс төрийн эдийн засагч, Николас Bernstadt cites-төлөвлөлт-аар илүү улиралд Хятад…